Login
Uživatelské jméno:
Heslo:
Fakulta:


Agenda Sylabus byla převedena do informačního systému IS Studium, tato verze slouží pouze ke čtení a exportu.

Dobrý den
Vážení uživatelé, vítáme Vás a děkujeme, že jste se rozhodli použít aplikaci SYLABUS (http://sylabus.czu.cz) – pro potřeby všech fakult a kateder univerzity ji vytvořili pracovníci OIKT na ČZU. Aplikace slouží pro zadávání sylabů předmětů do centrální databáze České zemědělské univerzity v Praze. Aplikace se bude využívat při evaluaci výuky, publikování studijních plánů, vnitřní a vnější akreditaci studijních programů a oborů a umožní i dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat změny v obsahu a metodách výuky. Duální anglická verze sylabů umožní katedrám lepší spolupráci s partnerskými vzdělávacími institucemi v cizině a bude i základním podkladem pro externí evaluace univerzity.
Intranetové a modulové prostředí umožní propojení s dalšími moduly: informace týkající se popisu a obsahu předmětů bude možno (se souhlasem fakulty) zveřejnit na Webu, pro studenty bude možno generovat seznamy předepsané studijní literatury v různých sestavách, vybrané části textů bude možno vkládat do tištěných brožur, pro lepší orientaci v databázi bude zpřístupněno fultextové vyhledávání.

Pro přihlášení do aplikace sylabus prosím používejte Vaše standardní přihlašovací údaje do školního systému Novell NetWare. Pro vyplňování údajů jsou k disposici standardní prostředky – okna, rolety, možnost kopírování podobných textů, v anglické verzi je k disposici soubor s překladem anglických termínů a frází seřazených podle jednotlivých položek sylabu. Budete-li potřebovat pomoc, obraťte se na :

  Helpdeskové pracoviště   (tel. +42022438 4444)
  Ing. Václav Dvořák       (tel. +42022438 2259)

Přejeme Vám krásný den.

Za kolektiv autorů

Ing. Václav Dvořák
OIKT ČZU v Praze